Przyjęcie – rezygnacja z miejsca w bursie

Przyjęcie – rezygnacja z miejsca w bursie:

Uczniowie przyjmowani są do Bursy na podstawie podań składanych do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego.

Aby zrezygnować z miejsca w bursie należy wcześniej wypełnić oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów.

W razie problemów z pobraniem plików prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Podanie do Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie : Podanie do Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie

Klauzula informacyjna bursy międzyszkolnej w Mrągowie dla rodziców : KLAUZULA-INFORMACYJNA-BURSY-MIEDZYSZKOLNEJ-W-MRAGOWIE-DLA-RODZICOW

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  : Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Rezygnacja z miejsca w bursie : Rezygnacja z miejsca w bursie

Deklaracja pobytu na rok szkolny 2023-2024