Pracownicy Administracji i Obsługi

  • Sekretarka – mgr Barbara Buczek
  • Intendent – Janina Kuliszewska
  • Pracownik do prac lekkich – Małgorzata Damięcka
  • Pracownik do prac lekkich – Maria Cicha
  • Konserwator – Wiesław Wroniewicz
  • Szef kuchni – Małgorzata Ptaszyńska
  • Kucharka – Elżbieta Kowalczuk
  • Kucharka -Aniela Durka
  • Kucharka -Anna Lipka