Pracownicy Administracji i Obsługi

Sekretarka – mgr Barbara Buczek

Intendent – Janina Kuliszewska

Pracownik do prac lekkich – Małgorzata Damięcka

Pracownik do prac lekkich – Maria Cicha

Konserwator – Wiesław Wroniewicz

Szef kuchni – Małgorzata Ptaszyńska

Kucharka – Elżbieta Kowalczuk

Kucharka -Aniela Durka

Kucharka -Anna Lipka