Próbna ewakuacja przeciwpożarowa w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie

        Dnia  20.05.2024r.  o godzinie 16.30 w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie odbyła się próbna ewakuacja  przeciwpożarowa, która miała na celu: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem, nabywanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, ćwiczenie zasad bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i młodzieży z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w placówce.