OPŁATY ZA GRUDZIEŃ

Uwaga!!! W związku z zakończeniem roku budżetowego, opłat bieżących i zaległych, za pobyt i wyżywienie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2022 roku Bony żywieniowe można zwracać tylko do 09.12.2022 roku, zwrócone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę w odliczeniach.