Author Archive root

Byroot

„Kreatywnie w Bursie” Podkładki pod kubki

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze zajęcia programu „Kreatynie w Bursie”.
Młodzież wykonała podkładki pod kubki.
Zapraszamy niezdecydowanych do uczestnictwa w zajęciach.

Byroot

Opłaty za wrzesień

We wrześniu należy uiścić następujące opłaty:

wyżywienie 374,00 zł ( 17 złotych stawka dzienna x 22 dni nauki) – na konto numer 64 2030 0045 1110 0000 0221 0650

czynsz 80,00 zł – na konto numer 43 2030 0045 1110 0000 0221 0640

Opłaty należy uregulować do 15 września.

Bardzo prosimy o niestosowanie własnych rozliczeń, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem.

Byroot

Drogi Wychowanku :

 1. Zapoznaj się lub przypomnij sobie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W MRĄGOWIE – na naszej stronie w zakładce dokumenty
 2. W dniu kwaterunku, czyli 31.08.2021 roku od godziny 16:00 koniecznie przyjedź z rodzicem/opiekunem. Każda z wchodzących osób będzie miała mierzoną temperaturę. Pamiętajcie o zakryciu nosa i ust.
 3. Jeśli jesteś chory, nie przyjeżdżaj do bursy.
 4. Zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (maseczki,płyny do dezynfekcji).
 5. Nie zabieraj do bursy własnej kołdry, poduszki, koca, zasłon, firanek, pluszaków, elementów dekoracyjnych itp.
 6. Zabierz ze sobą poszewkę na kołdrę i poduszkę, prześcieradło, ręcznik, przybory higieniczne, przybory szkolne, odzież, kubek, talerzyk, sztućce.
 7. W miejscach ogólnodostępnych (takich jak korytarze, świetlice) będziecie musieli nosić maseczki.
 8. Kuchenka przy pokoju wychowawców będzie zamknięta.
 9. Jeżeli rezygnujesz z miejsca w bursie poinformuj nas o tym niezwłocznie.
  Resztę zasad będziemy Wam drodzy wychowankowie przypominać na bieżąco.
  Do zobaczenia
Byroot

Zmiana kwoty opłaty za wyżywienie!!!

Uwaga!!!

Od września zmieniają się kwoty opłat za wyżywienie:

Wyżywienie (17 zł/dzień): 64 2030 0045 1110 0000 0221 0650

Czynsz pozostaje taki sam:

Czynsz (80 zł/miesiąc): 43 2030 0045 1110 0000 0221 0640

Opłaty należy regulować do 15 każdego miesiąca (płatne z góry) wyłącznie na podane konta bankowe.

Byroot

Deklaracja dostępności


Bursa Międzyszkolna w Mrągowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bursa-mragowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów wideo.
 2. Niektóre linki mogą być niezrozumiałe dla użytkowników i nie się wystarczająco opisane.
 3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 4. Brak możliwości ustawienia kontrastu tła i wielkości czcionki strony internetowej.
 5. Niektóre z umieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 6. Część zdjęć nie posada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 22.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: bursa.mragowo@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65 b 11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 20 43

E-mail: bursa.mragowo@wp.pl

Strona internetowa: www.bursa-mragowo.pl

Dostępność architektoniczna
1) Opis dostępności wejścia do budynku.. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach
do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Byroot

Koniec i bomba, a kto nie czyta, ten trąba!

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – jeśli zgadzasz się ze słowami Wisławy Szymborskiej, to również przy tym quizie będziesz się dobrze bawić!

Dla pierwszych trzech osób, które w komentarzu pod postem, który ukazał się na portalu społecznościowym Facebook podadzą prawidłowe odpowiedzi przewidziane są nagrody.

1. Skąd pochodzi cytat: „Słowacki wielkim poetą był”?

a) z „Solaris” Stanisława Lema

b) z „Mojej ojczyzny” Cypriana Kamila Norwida

c) z „Emigrantów” Sławomira Mrożka

d) z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza

2. Dopasuj autora do tytułu sagi, którą napisał:

a) J. R. R. Tolkien 1. „Saga o wiedźminie”

b) J. K. Rowling 2. „Władca pierścieni”

c) Andrzej Sapkowski 3. „Pieśń Lodu i Ognia”

d) George R. R. Martin 4. „Harry Potter”

3. „Dzieci z Bullerbyn” to powieść:

a) Astrid Lindgren

b) Kornela Makuszyńskiego

c) Marka Twaina

d) Tove Jansson

4. Połącz znane pary literackich kochanków:

a) Laura 1. Romeo

b) Julia 2. Tristan

c) Oleńka 3. Filon

d) Izolda 4. Kmicic

5. Jak nazywa się najważniejsza polska nagroda literacka, przyznawana przez fundację Agory oraz „Gazetę Wyborczą”?

a) Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius”

b) Wawrzyn Akademicki

c) Orle Pióro

d) Nike

6. Której z powieści nie napisał Fiodor Dostojewski?

a) „Wspomnienia z domu umarłych”

b) „Anna Karenina”

c) „ Bracia Karamazow”

d) „Biesy”

7. W której powieści pojawia się wizja szklanych domów?

a) „Popioły”

b) „Nad Niemnem”

c) „Przedwiośnie”

d) „Ziemia obiecana”

8. W którym z wymienionych miejsc NIE toczy się akcja powieści „Kod Leonarda da Vinci” Dana Browna? (zaznacz jedną, wybraną przez siebie i w swojej ocenie poprawną odpowiedź)

a) w Paryżu

b) we Florencji

c) w Londynie

d) w Rosji

9. Z ilu kręgów składa się piekło w „Boskiej komedii” Dantego Alighieri? (zaznacz jedną, wybraną przez siebie i w swojej ocenie poprawną odpowiedź)

a) 9 c) 7

b) 12 d) 4

10. Uszereguj chronologicznie części trylogii Henryka Sienkiewicza

a) „Ogniem i mieczem”

b) „Pan Wołodyjowski”

c) „Potop”

11. Dokończ cytat z „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”

a) „Diabeł zaraz tu przybędzie”

b) „Co to będzie, co to będzie”

c) „Święto Dziadów się odbędzie”

d) „Kura mości się na grzędzie”

Powodzenia

Byroot

Książki, które zmieniają świat…

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy po przeczytaniu jakiejś książki inaczej patrzyliście na otaczający świat ? Czy pojawiała się w Waszych ręka taka książka, która zapadła Wam bardzo w pamięć? Jeśli tak było, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach pod postem, który ukazał się na portalu społecznościowym Facebook.

A tu mini lista książek, które warto przeczytać, może staną się one też i Waszymi czasowstrzymywaczami ?

Cykl Cmentarz Zapomnianych Książek – C. R. Zafon „Cień wiatru”,” Gra anioła”, „Więzień nieba” oraz „Labirynt duchów” – mroczne tajemnice, wielowątkowe intrygi, nieodkryte dotąd zagadki i szczypta magii – to wszystko znajdziesz w bestsellerowej serii „Cmentarz zapomnianych książek”.

“Władca pierścieni” JRR Tolkien – trylogia literatury fantasy, której nie można i trudno jest nie znać! Klasyka gatunku i pierwowzór wszelkich innych rozległych, fantastycznych uniwersów.

„Mały książę” Antoine de Saint Exupery – książka, bez której nie sposób sobie wyobrazić kanonu literatury dziecięcej i młodzieżowej. Ta uniwersalna opowieść o przyjaźni i odpowiedzialności już od pokoleń wzrusza czytelników na całym świecie.

Saga kryminalna o Lipowie Katarzyna Puzyńska – opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. Prawa do publikacji serii sprzedane zostały do ponad dwudziestu krajów. „Cykl o policjantach z Lipowa” autorstwa Katarzyny Puzyńskiej liczy sobie obecnie dwanaście części. Są to następujące tomy:

„Motylek”;

„Więcej czerwieni”;

„Trzydziesta pierwsza”;

„Z jednym wyjątkiem”;

„Utopce”;

„Łaskun”;

„Dom Czwarty”;

„Czarne narcyzy”

„Nora”,

„Rodzanice”,

„Pokrzyk”,

„Śreżoga”.

„Kolumbowie. Rocznik 20” Roman Bratny – Kolumbowie to pierwsza powojenna książka opowiadająca o młodych akowcach i ich codziennym życiu, ale także o tym, jak szli na śmierć podczas Powstania Warszawskiego. O dwudziestolatkach zmuszonych do podejmowania trudnych, nierzadko tragicznych decyzji.

„Kamienie na szaniec” Aleksander Kamiński – to ponadczasowa opowieść o Szarych Szeregach, której mam nadzieję nie trzeba przedstawiać.

„Muminki” Tove Jansson – urocze, białe stworki i ich przyjaciół kochają nie tylko dzieci, lecz także dorośli na całym świecie. Historie o Muminkach to ponadczasowe opowieści uwielbiane przez czytelników w każdym wieku.

„Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne Milne – klasyka literatury dla dzieci. Powieść, po którą z jednakowym upodobaniem sięgają zarówno dzieci, jak i dorośli. Jeśli jeszcze go nie znasz, koniecznie musisz poznać „Kubusia Puchatka”.

Byroot

PSYCHOZABAWA – Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę?

Opowieść o miłości :Jesteś osobą spragnioną uczuć i opieki kogoś bliskiego. Masz marzycielską naturę. Czekasz na coś niezwykłego i pięknego, co zmieniłoby Twoje życie. Cenisz sobie prawdomówność, nie znosisz plotek i intryg. Zawierasz przyjaźnie na całe życie.

Książka o tematyce wojennej :Nudzi Cię codzienna, szara rzeczywistość. Chciałbyś dokonać czegoś niezwykłego i zarazem pięknego, co pozwoliłoby Ci się wykazać odwagą, wiedzą, sprytem i zaradnością. Dlatego stale szukasz nowych pomysłów i nowych dróg. Idziesz przez życie przebojem, nie zważając na niebezpieczeństwa i ludzi. Uważaj, żebyś przypadkiem czegoś lub kogoś przy tym nie skrzywdził. Bądź ostrożny!

Powieść fantastyczna :Znasz się na ludziach, jesteś niezłym psychologiem, wszystkich rozszyfrujesz. Twoją zaletą jest bystrość i sprawny umysł, który pozwala zapamiętywać Ci mnóstwo szczegółów. Wobec przyjaciół masz duże wymagania, toteż masz ich niewielu. Lubisz żartować z poważnych rzeczy i nie zawsze wiadomo, kiedy mówisz serio.

Książka przygodowa :Masz żywą wyobraźnię, uwielbiasz podróże w nieznane. Swoją pomysłowością zadziwiasz innych. Jesteś odważny i zaradny. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Lubisz samotność i towarzystwo zwierząt oraz częste zmiany otoczenia i przyjaciół. W każdym towarzystwie czujesz się jednak dobrze i jesteś „jego duszą”.

Baśnie :” Masz skłonności filozoficzne. Lubisz zgłębiać różne tajemnice, czasem jesteś zupełnie oderwany od życia. Nie zawsze potrafisz dogadać się z innymi, a nawet z samym sobą. Przestań ciągle błądzić w obłokach, bo życie „przeleci Ci koło nosa”!

Poezja :Masz naturę marzycielską, jesteś osobą bardzo wrażliwą, delikatną i uczuciową. Boisz się samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Brak Ci wiary w siebie, a codzienność wydaje się Tobie zbyt brutalna. Osoby odważne, śmiałe wzbudzają Twój podziw i uznanie – chciałbyś właśnie z nimi się zaprzyjaźnić.

Powieść historyczna :Jesteś osobą zdyscyplinowaną, zorganizowaną i niemal pedantyczną w tym, co robisz. Lubisz planować swoją przyszłość, ale jesteś z natury realistą, toteż często zmieniasz postanowienia. Każdą pracę wykonujesz jednak dobrze, korzystając z doświadczeń cudzych i własnych. Można na Tobie polegać!

Opowieść o zwierzętach :Nie masz zbyt dużej wiary w ludzi i we własne siły. Uwielbiasz odpoczynek na łonie przyrody i towarzystwo zwierząt, którym powierzasz swoje tajemnice. Jesteś osobą bardzo wrażliwą na krzywdę i cierpienie. Zawsze stajesz w obronie słabszych i pokrzywdzonych, bo nie znosisz brutalności i przemocy. Więcej optymizmu, nie wszyscy ludzie są źli!

Komiks :Jesteś optymistą, wierzysz w ludzi i potrafisz cieszyć się życiem. Lubisz dużo wiedzieć, ale często uczysz się pobieżnie, nie wnikając głębiej w zagadnienie, więc Twoja wiedza jest powierzchowna. A przecież masz niezwykle twórczy umysł i potrafisz dać z siebie więcej! Być może przyczyną jest Twoje zmienne usposobienie…

Byroot

„Kto czyta książki, żyje podwójnie „U. Eco

O walorach czytania mówiło się już bardzo dużo, jednakże uważamy, że akurat ten sposób spędzania wolnego czasu, w obecnym pandemicznym świecie może być świetną rozrywką i oderwaniem się od rzeczywistości. Klikając w link poniżej możecie przeczytać o aż 30 powodach, dla których warto czytać książki. https://tylkorelaks.pl/…/dlaczego-warto-czytac-ksiazki… Postaramy się aby każdy z Was, drodzy wychowankowie, w świecie literatury znalazł dla siebie miejsce .