Operacja rekrutacja 2022/2023

Byroot

Operacja rekrutacja 2022/2023

Właśnie rozpoczyna się rekrutacja do naszej placówki

Niniejszym obwieszczamy, że rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 właśnie się rozpoczęła. Jeśli chcesz zamieszkać w placówce musisz pobrać z naszej strony internetowej i wypełnić następujące dokumenty : Podanie do Bursy Międzyszkolnej (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx…)

Klauzulę informacyjną Bursy Międzyszkolną w Mrągowie (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx…)

Zgodę na wykorzystanie wizerunku ( https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx…)

Dokumenty można też otrzymać w sekretariacie. Komplet uzupełnionych dokumentów należy dostarczyć osobiście bądź listownie do naszego sekretariatu.

Rekrutacja będzie trwała do 15 sierpnia 2022 roku.

Liczy się kolejność podań 🙂

About the author

root administrator