UWAGA!!!

Byroot

UWAGA!!!

Uczniowie odbywający praktyki w Bursie Międzyszkolnej proszeni są ,do końca tygodnia, o kontkatowanie się osobiste lub telefoniczne z szefową kuchni w celu ustalenia dni i godzin zajęć praktycznych w placówce.

About the author

root administrator