Globalizacja szanse i zagrożenia

Byroot

Globalizacja szanse i zagrożenia

Globalizacja jest obecna w większym lub mniejszym stopniu niemal we wszystkich dziedzinach życia. Powiedzieć można, że współczesny świat podlega różnorodnym procesom globalizacji. W określony sposób wpływa ona na kondycję gospodarczą państw, całych społeczeństw, jak również na życie każdego człowieka. Globalizacja stwarza zarówno zagrożenia, jak i szanse dla wszystkich z nas, którzy uczestniczą w tym procesie.Na czym polega zjawisko globalizacji we współczesnym świecie? Jakie są jego negatywne, a jakie pozytywne przejawy? Jak każdy z nas wpływa na cały świat?Więcej o globalizacji:https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o…https://www.youtube.com/watch?v=Mt4bZq91lnk…https://www.youtube.com/watch?v=GHenOFftKBw…

About the author

root administrator