Monthly Archive Listopad 2020

Byroot

Globalizacja szanse i zagrożenia

Globalizacja jest obecna w większym lub mniejszym stopniu niemal we wszystkich dziedzinach życia. Powiedzieć można, że współczesny świat podlega różnorodnym procesom globalizacji. W określony sposób wpływa ona na kondycję gospodarczą państw, całych społeczeństw, jak również na życie każdego człowieka. Globalizacja stwarza zarówno zagrożenia, jak i szanse dla wszystkich z nas, którzy uczestniczą w tym procesie.Na czym polega zjawisko globalizacji we współczesnym świecie? Jakie są jego negatywne, a jakie pozytywne przejawy? Jak każdy z nas wpływa na cały świat?Więcej o globalizacji:https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o…https://www.youtube.com/watch?v=Mt4bZq91lnk…https://www.youtube.com/watch?v=GHenOFftKBw…

Byroot

„Świadoma (zrównoważona, odpowiedzialna) konsumpcja”.

To najwyższy moment, by zacząć działać…https://energiaodnowa.wwf.pl/pl/

Co Ja i Ty możemy zrobić dla świadomej – odpowiedzialnej konsumpcji? Najważniejsze to abyśmy podejmowali decyzję o zakupach z uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ze sobą wydobycie surowców oraz produkcja, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja danego towaru. Ograniczmy kupowanie zbędnych rzeczy, zmniejszmy ilość produkowanych odpadów, wykorzystajmy ponownie – dajmy przedmiotom „drugie życie”, unikajmy towarów nadmiernie opakowanych, wymieniajmy ubrania, segregujmy odpady Jhttp://ekoeksperymenty.blogspot.com/…/swiadoma…https://globalna.ceo.org.pl/…/artykuly/swiadoma-konsumpcja

Byroot

„To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!”-Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy , które ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie ze sobą globalizacja.

😊

W tym roku Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się pod hasłem: „Działaj lokalnie, myśl globalnie”. W tym trudnym czasie proponujemy Wam jedynie Kampanię informacyjno-edukacyjną. Pamiętajcie, że wszyscy zależymy od siebie nawzajem i warto zdawać sobie z tego sprawę Jesteśmy połączeni globalną siecią powiązań: społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i środowiskowych. Od naszych działań i codziennych decyzji – konsumenckich i obywatelskich – zależy dobrobyt, pokój, przestrzeganie praw człowieka oraz stan środowiska naturalnego. Nie potrzeba wiele, wystarczy, że każdy zrobi chociaż coś drobnego.

https://zagranica.org.pl/…/czym-jest-edukacja-globalna
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/