WIELKANOCNY QUIZ

Byroot

WIELKANOCNY QUIZ

Moi drodzy. Chciałabym Was zachęcić do wzięcia udziału w quizie wielkanocnym.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fyrebox.com%2Fplay%2Fquiz-2-kwietnia-2020_O27mrq3gB%3Ffbclid%3DIwAR3AMAnFsZETYNv8VBL2d73CQP2ONfC5MmV6VwMW-l9wPrb7YPsqMCVpl18&h=AT10C5QGeURcbniCF1-rqlpCaXQ-ic409JITBzsCyfSVQ2pvKOs3H0BFqJA5tiy5zHxoKkUTMh1La1z_RyGCUID29wxrFccEo00yfAU3Rja3dIoobYdOpcOdx17fEks3he-TPQ

Zobaczymy jak sobie poradzicie. Odpowiedzi można przesyłać w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook. Powodzenia.

About the author

root administrator