A czy Ty myślisz, że znasz hymn Polski?

Byroot

A czy Ty myślisz, że znasz hymn Polski?


93 lata temu Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem narodowym Polski. 26 lutego 1927 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych wydał okólnik w tej sprawie. Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego w czasie, gdy Polska była pod zaborami. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. Hymn narodowy powstał w mieście Reggio nell’Emilia niedaleko Bolonii, w ówczesnej Republice Lombardzkiej, w lipcu 1797 roku jako żołnierska piosenka śpiewana do popularnej wersji mazurka. Po raz pierwszy publicznie został wykonany 20 lipca 1797 roku podczas uroczystości na cześć twórcy Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
29 sierpnia 1797 roku gen. Dąbrowski pisał do autora tekstu: „Żołnierze do twojej pieśni coraz więcej gustu nabierają”. Tekst utworu ogłoszono po raz pierwszy w lutym 1797 roku w gazetce „Dekada Legionowa”.
https://buzz.gazeta.pl/…/13,157208,5335,myslisz-ze-znasz-hy…

About the author

root administrator