Bursa w Mrągowie  /  Bursa Międzyszkolna  /  Oferta dla uczniów mrągowskich szkół

Oferta dla uczniów mrągowskich szkół

Data publikacji: 2009-09-18

Aktualności

Uczniowie przyjmowani są do Bursy na podstawie podań składanych do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego.

Oto nasza oferta:

bardzo dobre warunki mieszkaniowe

pokoje 2,3 – osobowe

łazienka i toalety na każdym piętrze

smaczne, całodzienne wyżywienie od poniedziałku do czwartku- śniadanie, obiad, kolacja, piątek – śniadanie, obiad.

Atrakcyjne ceny:

opłata miesięczna za pobyt wynosi – 60 zł

dzienna stawka żywieniowa – 12 zł.


Bursa pobiera opłatę stałą w wysokości 20 zł na cały rok szkolny w momencie przyjęcia ucznia do placówki.

Zapewniamy:

całodobową opiekę wychowawczą przez wykwalifikowaną, przyjazną i życzliwą kadrę pedagogiczną profesjonalną opiekę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną

możliwość rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień i samorządności poprzez udział w kołach zainteresowań i życiu kulturalnym bursy

organizację pomocy w nauce

organizację różnorodnych form pracy indywidualnej i grupowej

możliwość korzystania z biblioteczki i pomocy naukowych

Internet wi-fi

koordynację pomocy dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

właściwe warunki sanitarno-higieniczne

Tak wygląda obowiązujący rozkład dnia (sezonowo ulega zmianie - zmiana czasu)

7:00 - Pobudka

7:15- 7:55 - Śniadanie

10:00-12:00 - Nauka własna

13:30-16:00 - Obiad

16:00-17:45 - Nauka własna

17:45-18:15 - Kolacja

18:15-19:30 - Czas wolny

19:30-21:30 - Zajęcia własne

21:30-22:00 - Przygotowanie do snu

22:00-7:00 - Cisza nocna

Wychowankowie mają możliwość rozwijania własnych uzdolnień oraz zdobywania w tych dziedzinach dodatkowych umiejętności. Poprzez udział wychowanków w wybranych formach spędzania czasu wolnego motywowani są oni do kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań oraz do podejmowania wysiłku i pracy nad sobą. W naszej placówce aktywnie działają koła tematyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem:

Młodzieżowe Koło Wolontariuszy- skupia w placówce chętną do niesienia pomocy grupę młodzieży, kierującą się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą bezinteresownie pomagać, służąc tak potrzebującym jak i sobie samym. Wolontariusze pracują z dziećmi z Domu Dziecka oraz w zaprzyjaźnionej świetlicy środowiskowej - pomagają w odrabianiu lekcji, bawią się z nimi, dzielą się zainteresowaniami i wiedzą. Z wielkim zaangażowaniem włączają się w działalność charytatywną i przystępują do prowadzonych inicjatyw.

Koło Sportowo - Rekreacyjne - powstało jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie sportem i fitnessem wśród wychowanków. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

Koło plastyczne- Promuje pracę i ich autorów poprzez prezentację na gazetkach ściennych, odkrywa i rozwija zdolności, krestywność i zainteresowania plastyczne młodzieży. Wychowankowie mają możliwość realizowania własnych pomysłów artystycznych.

Klub miłośników łakoci- to gratka dla każdego łasucha, oprócz wiedzy teoretycznej, czyli poznawania nowych i ciekawych przepisów kulinarnych, każdy z członków koła ma możliwość skonsumowania swojego wyrobu. Podstawowym celem pracy koła jest zainteresowanie wychowanków kulinariami, jako umiejętnościami pożytecznymi w codziennym życiu, jako forma spędzania wolnego czasu mogąca przerodzić się w hobby.

Co 2 lata odbywają się wybory do Samorządu Bursy. Członkowie Samorządu są reprezentantami wszystkich mieszkańców placówki. Pełnią rolę pośrednika pomiędzy społecznością bursy a dyrektorem i wychowawcami, współdecydują o ważnych sprawach placówki , uczestniczą w rozwiązywaniu zaistniałych problemów i konfliktów. W swojej pracy wykazują się dużym zaangażowaniem – dbają o właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, kształtują pożądane postawy społeczno – moralne, realizują oczekiwania młodzieży organizując czas wolny oraz inicjując imprezy kulturalno – rozrywkowe i sportowe. Praca w samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę placówki a także wdraża i urzeczywistnia własne pomysły.

Koło Teatralne - poprzez przygotowywanie programów artystycznych z okazji świąt państwowych, religijnych rozwija zainteresowania i zdolności wychowanków.