Bursa w Mrągowie  /  Bursa Międzyszkolna  /  Nasza historia

Nasza historia

Data publikacji: 2012-11-29

Bursa Międzyszkolna powstała 1 września 2000r. w wyniku reorganizacji mrągowskich internatów. Obecnie jest jedyną placówką opiekuńczo-wychowawczą w Mrągowie zapewniającą opiekę młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania. Przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat. Jest placówką koedukacyjną. Bursa jest obiektem malowniczo położonym, w oddaleniu od ruchliwych ulic. Otoczona jest pięknym parkiem, w którym wydzielone jest miejsce na ognisko i boisko do piłki siatkowej. Posiadamy także miejsca parkingowe. Mamy do dyspozycji: 105 miejsc noclegowych, przestronną stołówkę i kuchnię z tradycyjnymi potrawami, zapewniającą całodzienne wyżywienie nawet dla najwybredniejszych, świetlice, pomieszczenia indywidualnej nauki, biblioteczkę świetlicę ze sprzętem TV, dostęp do internetu. Praca opiekuńczo-wychowawcza prowadzona jest w trzech grupach wychowawczych przez doświadczonych, wykwalifikowanych pedagogów:

Dyrektor: mgr Marzena Romanowska

Wychowawcy:

  • mgr Joanna Bohdziewicz
  • mgr Barbara Buczek
  • mgr Magdalena Kubicka
  • mgr Wioleta Winter
  • mgr Katarzyna Wołkowicz

Kadra pedagogiczna bursy jest kadrą doświadczoną, przygotowaną merytorycznie i praktycznie do pracy z młodzieżą. Przyszłość naszej bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków. Kładziony jest nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli - metod i warsztatu pracy. W Bursie realizowane są programy realizowane w zależności od potrzeb m. in.:

  • "Tydzień zdrowia"
  • "Cykl spotkań z książką - czytanie na każdy dzień "

W placówce sukcesywnie prowadzone są prace remontowe podnoszące standardy socjalno - bytowe wychowanków. W trosce o bezpieczeństwo młodzieży obiekt jest stale monitorowany. Dla młodzieży zostały stworzone 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Kadrze pedagogicznej zależy na stworzeniu odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi wychowanków.