Bursa w Mrągowie  /  Wiadomości archiwalne  /  Spotkanie funkcjonariuszy Policji z KPP w Mrągowie z wychowankami bursy

Spotkanie funkcjonariuszy Policji z KPP w Mrągowie z wychowankami bursy

Data publikacji: 2017-11-26

Aktualności

Dzielnicowy to „policjanci pierwszego kontaktu”. To policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów oraz dbają o ich bezpieczeństwo, ustalają przyczyny lokalnych problemów i pracują nad ich rozwiązaniem. Są to funkcjonariusze, do których można się zwrócić o pomoc lub przekazać informacje na temat zagrożeń.Dnia 15.11.2017r. odbyło się spotkanie dzielnicowego rejonu naszej placówki - st. asp. Piotra Obiedzińskiego z KPP w Mrągowie z wychowankami bursy. Obecni byli również inni funkcjonariusze z KPP w Mrągowie, studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaproszeni goście z KPP w Mrągowie szeroko omówili zagadnienia związane ze zjawiskiem i problemem patologii społecznej w środowisku. Poruszone zostały takie tematy jak m.in.: skutki prawne i społeczne zachowań niosących znamiona demoralizacji, następstwa uczestniczenia młodych ludzi w grupach przestępczych, sięgania po używki jak również możliwe formy walki z powyższymi zachowaniami w placówce takiej jak bursa. Z uwagi na sporą liczbę wychowanków posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, panowie wspomnieli również o zagrożeniach i konsekwencjach prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających, uczulali na właściwy stan techniczny pojazdów, podejmowanie właściwych i przemyślanych decyzji.
Zaproszeni goście aktywnie włączali wychowanków do dyskusji, zadawano pytania i wspólnie szukano odpowiedzi na problemy, z którymi policjanci stykają się na co dzień. Wykład urozmaicany był realnymi przykładami zdarzeń i różnych historii z ich pracy zawodowej.