Bursa w Mrągowie  /  Wiadomości archiwalne  /  Prawa człowieka - czy je znamy?

Prawa człowieka - czy je znamy?

Data publikacji: 2013-12-17

Aktualności

Dnia 11.XII.2013r. w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie odbyło się spotkanie wychowanków z p. Magdaleną Lewkowicz – nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSnr 2 w Mrągowie - nt. „Prawa dziecka, prawa człowieka”.
Na początku spotkania Pani M. Lewkowicz wygłosiła mini wykład na temat genezy uniwersalnego systemu ochrony człowieka.W dalszej części angażowała wychowanków do udziału w dyskusji, wspólnego omawiania faktów łamania praw człowieka na świecie poprzez pokazywanie autentycznych zdjęć codziennych sytuacji życiowych. Uczulała również na istniejący związek między prawami i obowiązkami człowieka, poruszyła także zagadnienie praw ucznia. Całość tematyczna spotkania była dodatkowo przekazywana w formie prezentacji multimedialnej. Na zakończenie zaproszony gość zainicjował krótką dyskusję odnośnie tematyki zajęć i stopnia zainteresowania nimi, formy przekazywanych treści - należy podkreślić, iż prelekcja spotkała się z zainteresowaniem uczestników a informacje zwrotne były w pełni pozytywne. Zróżnicowanie spotkania pod względem doboru technik i metod przekazu dodatkowo podkreślało jego walory.