Bursa w Mrągowie  /  Wiadomości archiwalne  /  Konkurs - Prawa Człowieka Moimi Prawami

Konkurs - Prawa Człowieka Moimi Prawami

Data publikacji: 2013-11-18

Aktualności

Konkurs wiedzy o Prawach Człowieka został przeprowadzony 8.X.2013 roku w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie.Do konkursu zgłosiło się 7 dwuosobowych zespołów.Zgodnie z regulaminem, konkurs miał formę ustna i był zróżnicowany pod względem tematyki oraz trudności zagadnień. Uczestnicy zespołowo udzielali odpowiedzi na wybrane przez siebie pytanie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie wychowawczyń gr. III. Poziom wiedzy młodzieży biorącej udział w konkursie był wyrównany, dlatego też potrzebna była dogrywka. Mimo przeprowadzonej dogrywki nie udało się wyłonić zwycięzców. W związku z powyższym każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę niespodziankę.